СТИПЕНДИИ, ОТПУСКАНИ ПО ПРЕЦЕНКА — АНГЛИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Стипендиите, отпускани по преценка, осигуряват подкрепа за ученици в неравностойно положение, които не попадат в обхвата на стипендиите за уязвими ученици под формата на годишно еднократно плащане за подпомагане на обучението, предназначено например за облекло, книги и друго оборудване, транспорт, храна, учебни посещения за ученици в неравностойно положение на възраст 16—18 години, които не са определени като уязвими. В обхвата на тези стипендии попадат и млади закононарушители, които не са задържани.

Документи
Short description
Връзки
Government website
Вид
Практика
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране