СИСТЕМА С ДВАМА УЧИТЕЛИ В ДАНИЯ

Изследователите от Университета в Орхус, Дания, заедно с Ramboll Management Consulting, проведоха от името на Министерството на образованието широкомащабно рандомизирано проучване, което е първо по рода си в Дания. Проучването разглежда ефектите от трите вида системи с двама учители в клас и въздействието, което то оказва върху напредъка на учениците, тяхното благополучие и участието им в училище. Резултатите показват, че всичките три вида системи с двама учители се отразяват положително, но по различен начин.

Предприетото от Университета в Орхус проучване има за цел да изследва ефектите от трите типа системи с по двама учители в клас върху учениците.  Трите различни подхода са:

  1. Класически подход с двама учители, при който обучено за учител лице участва в подготовката и прилагането на обучението, заедно със съществуващия учител.
    2. Използване на друго ресурсно лице, което не е дипломиран учител и има по-малко време за подготовка, но присъства на повече учебни часове в класа, отколкото при традиционната система с двама учители.
    3. Професионален учител със специални умения, който понякога участва в преподаването и осигурява наставничество за съществуващия учител.

Овладяването на материала от учениците се измерва чрез национален тест по датски език и математика преди и след заниманията. Освен това благополучието на учениците се измерва чрез анкетно проучване, което също се провежда преди и след заниманията.

Още едно анкетно проучване сред училищните директори относно приобщаването в училище се занимава с въпроса дали системата с двама учители е повлияла върху съдържанието и степента на специалното образование и дали е подкрепила учениците. Други три анкетни проучвания са насочени към изпълнението и мониторинга сред директорите на училищата, учителите и допълнителния персонал при системата с двама учители. Целта на тези проучвания е да се допринесе за запознаването с начина, по който училището прилага системата с двама учители и да се установи в каква степен участващите училища са отговорили на очакванията относно минималните изисквания. Тези анкетни проучвания се провеждат също преди и след заниманията.

Като цяло заниманията показват различните начини, по които могат да бъдат полезни различните системи с двама учители, в зависимост от това дали са необходими в даден клас, училище или община.  

Документи
Short description
Вид
Практика
Държава
ДАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране