ПРОСТРАНСТВО ЗА РОДИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

Както в някои други държави училищата във Франция обикновено осигуряват специално пространство за родителите. По този начин на родителите се дава възможност да се срещат, да участват в учебните дейности, да опознават в по-голяма степен училището, както и да развиват своите взаимоотношения с персонала на училището.

Със закон от 8 юли 2013 г. (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) е установено правно основание за създаването на специална стая за родители (Espace parents) във всички училища.

Представени са два примера за училища, в които е осигурено специално пространство за родителите. Първият такъв пример е начално училище Les Géraniums в Лион, в което от около 15 години има „Пространство за посрещане на родители“ (Lieu Accueil Parents, LAP). LAP представлява физическо пространство, което е достъпно за родителите по време на учебните часове. Основните му цели са:

 • да допринася за подобряване на връзките между родителите и учителите,
 • да променя отрицателните взаимни възприятия,
 • да насърчава сътрудничеството и участието на родителите в различни училищни дейности.

В LAP има социален работник, който е на разположение осем часа седмично и който организира редовни дейности за родителите, като например срещи по конкретни въпроси с цел запознаване с начина, по който функционира френската образователна система, срещи с учителите и обмен на информация с общинските социални и здравни служби относно възпитанието на техните деца. Родителите получават подкрепа и от персонала на училището (директор, учители).

Родителите могат да посещават LAP по всяко време, като стаята се използва от самите тях като място за срещи за провеждане на дискусии, за обмяна на опит, произтичащ от ролята им на родители на ученици, и за взаимна подкрепа. За родители, които водят със себе си малки деца, има на разположение кът за игра. В стаята са предоставени и книги, информация за училищния правилник и живот, както и за културните, социалните, спортните дейности и дейностите за отдих, които се провеждат в района. С помощта на социалния работник стаята се използва за организиране на разговори по училищни въпроси (напр. относно начина, по който функционира училището) или за организиране на срещи с външни специалисти (напр. членове на мрежата на помощник-учителите за подпомагане на ученици с трудности при ученето, социални работници или медицински персонал). Освен това са разработени редица дейности, в рамките на които родителите могат да бъдат по-тясно ангажирани с живота в училището, като например: семинари по готварство за приготвяне и продаване сладки, за да се финансира дадена училищна дейност; подготвяне на чанти за ученици, които желаят да заемат книги от училищната библиотека (дейност, която повишава също осведомеността относно значението на четенето), както и куклен театър, който родителите организират и изпълняват за учениците в училището.

В Collège Schoelcher, който също се намира в Лион, е създадено пространство за посрещане на родители, наречено Espace Accueil Parents. Стаята е отворена за родители на деца, които посещават както колежа, така и всяко от петте начални училища в квартала, а социалният работник, който е назначен там, е същият, който работи в LAP в начално училище Les Géraniums. Това дава възможност на родителите по-лесно да се присъединят към стаята, тъй като вече имат създадени навици да посещават подобно място в началното училище. Целта на пространството за родители е: да се подпомага интеграцията на семействата; да се осигуряват дейности за насърчаване на по-добро познаване на колежа и неговото функциониране; да се оказва подкрепа за консултиране на учениците и да се насърчават републиканските ценности и гражданството. В пространството за родители се провеждат редица дейности. Те включват:

 1. Езикови курсове за възрастни (френски като втори език) за групи, включващи от напълно начинаещи до желаещи да се подготвят за приемане в университет. Този курс дава възможност на родителите:
 • Да напреднат с френския език (да разбират, говорят, четат и пишат), за да могат да разбират по-добре писмените документи, свързани с обучението на децата им, и да общуват устно с учителите.
 • Да научат как функционира училището и какви очаквания има, както и да подобрят сътрудничеството с учителите.
 • Да разберат как функционира училищната система, за да могат да проследяват обучението на своите деца.
 • Да разберат принципите и ценностите на републиката и тяхното прилагане във френското общество.

Характеристиките на дейността включват:

 • 5 групи от по 12—15 души, наблюдавани от дежурен служител, притежаващ диплома по френски език като чужд език, или от учители в гимназията;
 • Курс с продължителност 120 часа на учебна година (най-малко 60 часа) с възможност за презаписване през следващата година за максимален период от 3 години;
 • Възможна подготовка за явяване на изпит за получаване на първоначална диплома за владеене на френски език (DIFL) и на диплома за владеене на френски език на ниво A 1 (DELF A1), но не и финансиране за получаване на дипломи;
 • Участието в курса е безплатно.
 1. Дейности, свързани със здравни въпроси:
 • Сесия, провеждана от диетолог, в рамките на семинарите по готварство;
 • Фитнес курс за майки;
 • Обучение за оказване на първа помощ.
 1. Семинар по въпросите на гражданството: в рамките на този семинар заедно с родителите се публикува вестник по въпроси, свързани с гражданството — например използването на мобилни телефони в колежа; развитието на квартала, качеството на обучението и успеха на ученика след колежа, поведението на ученика при завършване на колежа или училището.
 2. Целенасочени уроци (често се провеждат от учители в колежа на доброволни начала) за въвеждане в предмети като английски, испански и немски език и информационни технологии (ИТ).
Документи
Detailed description
Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране