МОБИЛНИ ГРУПИ

Мобилните групи са създадени, за да подпомагат училищата да се справят с редица фактори, които могат да доведат до преждевременно напускане на училище. Услугите на мобилните групи се ползват от управителния орган на съответното училище и могат да се отнасят до: отсъствие и отпадане от училище; поведенчески проблеми; конфликти между възрастни; обучение на преподавателския персонал, както и помощ за ученици, членове на персонала и училищни ръководители. При по-сложни ситуации мобилната група може да реши да отнесе въпроса към по-компетентни служби.

Мобилните групи представляват външна услуга за училището. Дадена „Мобилна група“ може да се намесва само в рамките на задължителното образование на територията на Федерация Валония—Брюксел и при писмено искане от страна на училището. В зависимост от разглежданите въпроси мобилната група предприема различни действия: в случаи на отсъствия организира срещи със семейството с цел повишаване на осведомеността относно значението на училището; в случай на конфликти и напрежение в училище се прилагат способи за медиация и разрешаване на конфликти.

Мобилните групи могат да разчитат на различни специалисти и в техния състав обикновено влизат бивши учители, психолози, специалисти в сферата на предотвратяването на престъпността и други. В зависимост от ситуацията мобилните групи решават дали да работят индивидуално, или групово (както с възрастни, така и с деца).

Документи
Detailed description
Връзки
Ministry website (in French)
Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Частно финансиране