ПРОЦЕДУРИ ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩАТА

Министерството на образованието и уменията на Ирландия препоръчва в училищата да се въведат процедури за превенция и справяне с тормоза. Някои съществени елементи са положителният училищен климат, ефективното ръководство, общото разбиране за това какво е тормоз и какво е неговото въздействие, стратегиите за осведоменост, образование и превенция, ефективното наблюдение и миниторинг на учениците, оказването на подкрепа на училищния персонал, последователното проучване, проследяване и документиране на свързано с тормоз поведение, както и постоянното оценяване на ефективността на политиката за борба с тормоза.

Документи
Anti-bullying procedures
Връзки
Ministry website
Вид
Document
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
N/A

Този ресурс е част от следните области / подобласти :