Диалогични литературни сбирки в рамките на INCLUD-ED

Диалогичните литературни сбирки са една от успешните образователни дейности , установени в рамките на изследователския проект INCLUD-ED. Те се използват за подобряване на образованието на децата и младежите в различни видове контекст по целия свят. Диалогичните литературни сбирки представляват диалогично четене, което се основава на два принципа: четене на класическо литературно произведение (като например „Ромео и Жулиета“, „Одисея“, „Дон Кихот“) и споделяне на мнения за смисъла, интерпретации и разсъждения с помощта на методологията за диалогично учене. Сбирките могат да включват деца и членове на техните семейства. Този пример дава възможност да се разберат диалогичните литературни сбирки и резултатите от тяхното практикуване.

Диалогичните литературни сбирки са една от успешните образователни дейности , установени в рамките на изследователския проект INCLUD-ED — стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-а рамкова програма за периода 2006—2011 г.). С INCLUD-ED се анализират образователните стратегии, които допринасят за преодоляване на неравенството и насърчаване на социалното сближаване, както и водещите до социално изключване стратегии, по-специално чрез съсредоточаване върху уязвими и маргинализирани групи. Успешните образователни дейности в подкрепа на образованието на учениците, изложени на риск имат универсални компоненти, които са се доказали като преносими в най-различен контекст и водят до образователен успех. Диалогичните литературни сбирки се използват за подобряване на образованието на децата и младежите в различни видове контекст по целия свят.

Значението на четенето в обществото е безусловно. Тъй като четенето е основно умение за по-нататъшно обучение, учениците, които имат проблеми с него, неизбежно ще срещнат сериозни проблеми и в други дисциплини. Обратно, добрите умения за четене улесняват достъпа до други области от учебната програма и като цяло намаляват риска от повтаряне на учебни години и отпадане от гимназията. С други думи, трудностите при четенето отговарят на висок дял слаби постижения, сегрегация, преждевременно напускане на училище и неравнопоставеност в образованието. Това засяга преди всичко различните малцинства, като например имигранти или ученици от ромски произход, които често пъти са подложени на сегрегация при официални и неофициални процедури в различни видове училищен контекст и в училищата, в които вече са записани.

В съответствие с данните от учебните дисциплини, особено в областта на четенето, диалогичните литературни сбирки повишават качеството и количеството на взаимодействията на всички ученици чрез диалогичен подход към ученето. В теорията на диалогичното учене се твърди, че учащите достигат до дълбоко разбиране на предмета, като участват в процесите на лична и социална трансформация чрез диалози, които са равнопоставени, признават и надграждат културната компетентност на всеки човек. Диалогичното учене е насочено към трансформация, подобрява инструменталното измерение на диалога, основава се на солидарност, действа като източник за създаване на смисъл и популяризира еднаквата ценност на различния произход.

Диалогичните литературни сбирки могат да се използват като самостоятелна практика, но се прилагат в училищата и като „Общности за учене“ заедно с други успешни образователни дейности, като например „Интерактивни групи“ и „Семейно образование“. „Общности за учене“ е проект, който се основава на цялостна училищна интервенция чрез успешни образователни дейности, с помощта на които да се преодолее преждевременното напускане на училище и да се подобрят резултатите в училище и социалното сближаване. Напредъкът, постигнат в тези училища, е причина Европейската комисия и Съветът на Европа да препоръчват училищата като „общности за учене“ като един от подходите за намаляване на преждевременното напускане на училище и подобряване на резултатите от ученето.

Благодарение на представянето на успешни образователни дейности на две международни конференции в Европейския парламент в Брюксел хиляди деца в цяла Европа са подобрили постиженията си и са увеличили възможностите си да продължат успешно развитието си в училище. Социалното и политическото въздействие на този проект е причината, поради която Европейската комисия го е включила в списъка с 10-те най-добри изследователски проекта с най-голямо въздействие в Европа; INCLUD-ED е единственият проект от областта на социално-икономическите и хуманитарните науки, избран да бъде включен в списъка.

Вид
Практика
Държава
АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Преведи (Само за регистрирани потребители)