POTHOLES — ИНИЦИАТИВА ЗА РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ В ИРЛАНДИЯ

Инициативата POTHOLES е отличен пример за училища в Ирландия, които достигат до маргинализирани семейства чрез методи на участие, които са извън традиционните, формални методи. Инициативата POTHOLES е създадена през януари 2011 г. с цел да бъдат подпомогнати родители с различен произход и култура да се срещат с други родители на деца от тяхното и от други подобни училища и да споделят опит. Основната цел е да се включат родители, които е вероятно да се чувстват изолирани и които не са запознати с училищната система, като участват в по-голяма степен в училищните дейности и при вземането на решения, както и да се запознаят с редица възможности за обучение.

Това е група, събрана през януари 2011 г. от координаторите на Схемата за връзка дом — училище — общност (HSCL) от 3 средни училища в Западен Талат: обществено училище Killinarden, обществен колеж Mount Seskin и обществено училище St. Aidan. 

Групата организира екскурзии за родителите на всеки 4—6 седмици до области от историческо, социално или политическо значение. Екскурзиите се заплащат изцяло от бюджета на HSCL. Обикновено всяко училище изпраща 8—10 родители. Екскурзиите са обикновено полудневни, за да се даде възможност на родителите да се върнат навреме, за да вземат децата си от училище. Дестинациите трябва да бъдат на един час път от Талат. В края на годината се организира по-дълга целодневна екскурзия. Обикновено в края на екскурзията се осигурява лек обяд. При всяко пътуване има насочващ елемент, а на родителите се предоставят основна или историческа информация и материали за четене, които могат да вземат вкъщи.

През 2012 г. на POTHOLES е присъдена наградата за социално приобщаване на окръг Южен Дъблин. Към днешна дата са проведени 17 екскурзии, главно до музеи или други културни паметници и природни забележителности.

Цели и резултати на групата

  • да предоставя забавен и заслужен почивен ден на заети родители;
  • да помага на родителите с различен произход и култура да се срещат с други родители на деца от тяхното или от други подобни училища и да споделят опит;
  • всички родители да се стремят да поканят на следващото пътуване и други родители, особено такива, които се чувстват изолирани, унили или самотни, и да ги осведомят за ползите да бъдат част от групата;
  • да осигурява забавна и спокойна среда за учене за възрастните;
  • да представя на родителите други възможности и инициативи, които може да предостави училището;.
  • от своя страна, родителите могат да водят собствените си деца на места, които са посетили в рамките на POTHOLES, и да придружават и подпомагат учителите при провеждането на образователни екскурзии с учениците;
  • да създаде основна група родители на ученици в средните училища в Талат, които да организират дейности за другите родители;
  • ако родителите поискат, да им бъде предоставена възможност за достъп или завършване на официално образование
  • POTHOLES осигурява възможност на училищата да разполагат с група родители, с които да се консултират, които да им помагат да сформират комитети или да има дават съвети;
  • POTHOLES ще увеличава доверието на родителите при осъществяване на контакт с училището/когато работят с него и ще води до повече положителни резултати по отношение на образованието на децата им.

 

Бъдещето

Тази група отчита огромен успех. Родителите харесват екскурзиите и всяка една от целите дава осезаем резултат за много родители. Те се вдъхновяват и се ангажират с всяка проява на групата или с няколко такива, ако им се случи да пропуснат екскурзия. Членовете ясно заявяват, че обучението им преминава приятно и леко. Те контактуват помежду си и си споделят информация във връзка с подкрепата, услугите и социалните възможности в общността. Някои родители дори споделят, че групата е преобърнала живота им. Понастоящем много от родителите се срещат всяка седмица в училището на чаша чай и за да си поговорят.

В момента родителите ръководят и организират групата. Освен това те са започнали да се срещат всяка седмица, за да изготвят проект, който се състои в представянето на снимки и текст, обобщаващи историята, работата и ползите от групата за нейните членове. Във връзка с това много родители заявяват, че са писали за първи път от много години и че за първи път са говорили открито с другите родители за своя живот. За много родители групата служи и като платформа за достъп или участие в други курсове, дейности, комитети, услуги или възможности в рамките на училището или общността, към която принадлежат.

Понастоящем сумата, която училищата всяка година отделят съвместно, за да организират тези пътувания, е 900 EUR. Този модел би могъл да работи във всеки район, опростен е и е много полезен за лицата, семействата, общността и училищата.

Връзки
School website
Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране