КРИТЕРИИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

УНИЦЕФ Сърбия и организацията на гражданското общество „Център за образователна политика“ с подкрепата на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия изпълняват проекта „Да се преборим с преждевременното напускане на училище в Сърбия“.

Проектът има за цел да допринесе за намаляване на отпадането на деца и младежи от училище и тяхното преждевременно напускане на училище. С него се определят критерии (прогнозни показатели) за преждевременно напускане на училище, които могат да бъдат използвани от училищните екипи за наблюдение на ученици, изложени на риск, и за предотвратяване на отпадането от училище.

В рамките на този проект се идентифицират ученици (на възраст между 7 и 19 години) в риск от отпадане от училище (целева група), като се използват следните критерии: 

  1. Посещаемост. Прогнозни показатели: а) слаба посещаемост; б) сезонна посещаемост.
  2. Академичен опит и резултати. Прогнозни показатели: а) слаби образователни постижения; б) повтаряне на учебни години/късно записване; в) многократно прехвърляне между училищата.
  3. Поведение. Прогнозни показатели: а) лошо поведение, агресивно поведение.
  4. Родителско участие. Прогнозни показатели: а) липса на подкрепа от семейството; б) липса на ангажираност от страна на семейството по отношение на институцията.
  5. Участие на ученика. Прогнозни показатели: а) липса на социална ангажираност в училище; а) липса на академична ангажираност в училище; в) предишни случаи на отпадане от училище.
  6. Индивидуални и социални фактори на уязвимост. Прогнозни показатели: а) недостатъчно свободно владеене на сръбски език и мигрантски произход; б) висока мобилност на семейството; в) внезапна промяна на семейното положение; г) икономически затруднения; д) липса на финансова подкрепа за обучението (напр. за училищни пособия, транспорт и т.н.); е) наркотична зависимост на детето или членовете на семейството; ж) случаи на преждевременно напускане на училище в семейството (по-специално братя и сестри); з) подлагане на тормоз и насилие; и) подлагане на дискриминация или сегрегация (деца със специални образователни потребности, членове на етнически малцинства и други); й) интеграция или повторна интеграция в институция след дългогодишна хоспитализация или престой в специализирана институция (деца със специални потребности или млади правонарушители); к) деца, които са били в конфликт със закона, л) отдалеченост на жилището от училището и/или посещаване на отделни класове.
Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
СЪРБИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране; Частно финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :