Служба за професионално развитие на учителите (PDST)

PDST е създадена през септември 2010 г. като обща, интегрирана и междусекторна служба за подкрепа на училищата, чиято дейност се подпомага от Министерството на образованието и уменията на Ирландия. Към момента това е най-голямата единна служба за подкрепа в държавата, която предлага възможности за професионално обучение на учителите и училищните ръководители в редица педагогически, учебни и образователни области. Основните приоритети на службата включват подкрепа за училищното ръководство, самооценка на училищата, оценка, ИКТ за преподаване и обучение, приобщаване, здраве и благосъстояние, както и дисциплини и програми в рамките на прогимназиалното образование. PDST предоставя непрекъснато професионално развитие и подкрепа чрез екип от учители от началните училища и от прогимназиите, които са командировани от своите училища, за да работят с нея. Уебсайтът на PDST включва страници, посветени на здравето и благосъстоянието на учителите, които съдържат ресурси и електронни препратки за учителите, отнасящи се до текущото им физическо и душевно благосъстояние на работното място. Той представя също така възможности за присъствени обучения и семинари, предназначени за учителите.

Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране