„Говорът на града“ (ToTT)

Интервенцията „Говорът на града“ (ToTT) е разработена от The Communication Trust и ICAN – две базирани в Обединеното кралство неправителствени организации, извършващи дейност, свързана с езиково-речевите и комуникативните умения. ToTT е пилотна интервенция, проведена в периода 2011—2012 г. в малко обединение от училища (средни и начални), разположени в социално необлагодетелстван район на Манчестър, с цел да се обърне внимание на забавяния в развитието на езиково-речевите и комуникативните умения на децата. Това е интегриран, общностен и систематичен подход за подпомагане на езиково-речевите и комуникативните умения при децата и младежите. От съществено значение е откриването и оказването на помощ на ученици със затруднения при ученето, преди проблемът им да доведе до отсъствие от училище. В изследванията се отбелязват необходимостта от откриване на застрашените учащи се и от бърза намеса на подходящото равнище, като в този случай е най-приложим целевият подход. ToTT следва систематичен процес на внедряване на стратегии и на постигане на измерими положителни резултати. Интервенцията стартира с четири основни цели: 1. Ранно откриване на децата и младежите с езиково-речеви и комуникативни потребности 2 Съвместна работа между родители и специалисти в областта на здравеопазването и образованието 3 Положителни резултати за децата и младежите с подобрени езиково-речеви и комуникативни умения 4 Устойчив подход, с помощта на който политиката и практиката да продължават да подкрепят положителните резултати.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Частно финансиране

fantastic

Преведи (Само за регистрирани потребители)