Salas de Vidro: във и извън стъклените стаи

Целта на прилаганата в Португалия мярка „Във и извън стъклените стаи“ е да се осигури провеждането на дейности на местно равнище, за да може деца с ромски произход да бъдат привлечени към предучилищния етап на образование и да се подпомогнат техните семейства. Дейностите се провеждат на открито — така да се каже, на улицата. Идеята е по този начин да се осъществи открита и прозрачна връзка между училището, децата и техните семейства. Тази мярка се подпомага от мултидисциплинарен екип от експерти в партньорство с училището.

Мярката „Във и извън стъклените стаи“ (Aquém e além das salas de vidro) стартира през 2009/10 година като част от разработването на дейности за предучилищно образование в ромските квартали. Идеята е дейностите да се осъществяват „на открито“, в центъра на квартала — все едно се провеждат в „стая от стъкло“. От самото начало основният акцент се поставя върху прозрачността. Сформиран беше мултидисциплинарен екип, който работи с децата всяка седмица, за да развие техните компетенции, да привлече семействата и да ги мотивира да запишат децата си в детска градина. Прозрачността и откритостта са много важни, за да бъде спечелено доверието на родителите.

Към момента като част от учебната 2014/15 година са въведени две основни дейности:

  • В стъклените стаи: образователните сесии се провеждат по улиците в квартала. Целта на тези сесии е да се развият езикови компетенции за устна комуникация (речник и реч) у децата под тригодишна възраст. Те насърчават участието на майки/баби и се провеждат в партньорство с местния екип на Националната система за намеса в ранно детство (в чийто състав, наред с другите, влизат психолози, терапевти, социални работници);
  • Извън стъклените стаи: Седмичните сесии се провеждат в детската градина (за деца на възраст 3—5 години), като се популяризират от мултидисциплинарния екип и в тях участват персоналът на детската градина и семействата на децата.
Документи
Detailed description
Връзки
School cluster website
Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране