РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

„Ръководството за работа със семейства от ромски произход за постигане на успех на децата им в училище“, разработено в контекста на проекта „Включване на семействата от ромски произход“ по програма „Учене през целия живот“ , е достъпно на английски език, както и на езиците на държавите, участващи в проекта (България, Унгария, Румъния и Испания). Ръководството има за цел да предостави насоки на специалистите, работещи на място, за това как да включат семействата от ромски произход в образователния процес на техните деца. То представлява методологичен инструмент за работа със семействата от ромски произход в училищната среда и предлага действия за преодоляване на обичайните пречки, примери и добри практики, предупреждения и информация за това какво да се избягва. В него се разглеждат също така профилът и компетенциите на специалистите, работещи в тази област.

Документи
Guide for working with Roma families
Връзки
Project website
Вид
Document
Държава
БЪЛГАРИЯ; ИСПАНИЯ; РУМЪНИЯ; УНГАРИЯ
Език
BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
N/A