ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

Финландия е въвела мерки, които подпомагат малки деца от ромски произход да получат качествено основно образование. В периода 2008—2011 г. за тези мерки са предвидени общо 1,8 милиона евро. Един изключително успешен подход е въвеждането на училищни асистенти от ромски произход, които да помагат на малките ученици от ромски произход.

Дейностите за развитие, предназначени за учениците от ромски произход в рамките на основното образование, започват през 2008 г. като част от по-всеобхватните промени в качеството на основното образование във Финландия. През пролетта на 2008 г. на общините е предоставена възможност да кандидатстват за държавни субсидии в подкрепа на основното образование за ученици от ромски произход. През периода 2008—2011 г. общият размер на държавната субсидия за това действие е 1,8 милиона евро. Държавна субсидия през този период са получили 31 общини. В резултат на това от субсидията са се възползвали към 80 % от учениците от ромски произход.

Целта е дейностите за развитие да бъдат дългосрочни, ефективни на национално равнище и холистични. Те са насочени не само към учениците, но и към техните настойници, учители и училища. От общините се очаква да направят тези дейности за развитие постоянни и да ги превърнат в част от ежедневието на училищата. В тези дейности са включени:

  • срещи с учениците от ромски произход;
  • насърчаване на толерантността и добрите етнически отношения, както и увеличаване на знанията за културата на ромите;
  • насърчаване на контакта между ромите и преобладаващите участници в състава на училищната общност;
  • развиване на идентичността на учениците от ромски произход;
  • насърчаване на изучаването на ромски език;
  • популяризиране на възможностите за обучение за учениците от ромски произход;
  • развиване на образователната система за учениците от ромски произход, които се нуждаят от специална подкрепа;
  • подобряване на сътрудничеството между семействата от ромски произход и училището;
  • вземане под внимание на различния произход на ромските ученици при преподаването със същевременно разработване на материали за обучение.

Един от начините да се подпомага основното образование на учениците от ромски произход е да се наемат училищни асистенти със същия произход. Тази мярка се оказва доста успешна; понастоящем има много общини, които са наели със собствени ресурси асистенти от ромски произход в своите училища.

Вид
Практика
Държава
ФИНЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране