MiCREATE – децата и мигрантските общности в една трансформираща се Европа

Изображение: Micreate logo

Целта на проекта MiCREATE е да насърчи приобщаването на различни групи деца мигранти чрез възприемане на ориентиран към детето подход по отношение на интеграцията на децата мигранти на образователно и политическо равнище. Изхождайки от необходимостта да се преразгледат съществуващите политики за интеграция, целта на този изследователски проект е цялостно проучване на съвременните процеси на интеграция на децата мигранти, за да се повиши тяхното представителство, участие и благосъстояние.

Дейностите по MiCREATE доведоха до различни резултати, насочени към изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността на учителите и служителите в сектора на образованието, както и на специалисти и други лица, които редовно са в контакт с деца мигранти, с цел по-добра оценка на рисковете и посрещане на специфичните нужди на децата мигранти в приемащите общества.

Някои проекти включват: Наръчник за учителите (Инструменти за управление на многообразието), който представлява ръководство в помощ на учителите за справяне с предизвикателствата, с които могат да се сблъскат при работата си с деца мигранти, и ги запознава с редица подходи и практики, специално разработени за контекста на мултикултурната класна стая; инструмент за повишаване на осведомеността „Културно многообразие в училище“; „Цифров инструмент за разказване на истории“; кратки материали относно политиките и видеоклипове, в които се посочват пропуските и пречките пред политиките за интеграция, ориентирани към децата, в съществуващите политически рамки и интеграционни практики във всяка държава и на равнище ЕС, както и няколко доклада.

Вид
Document (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ДАНИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; УНГАРИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране