E-COURSE – засилване на участието на деца мигранти и бежанци

Изображение: E-COURSE project

Целта на проекта E-COURSE е да подобри достъпа, участието и академичните постижения на новопристигналите деца мигранти и бежанци в началните училища в Германия, Гърция, Италия, Франция и Кипър, както и на европейско равнище, за да се насърчи цялостната им интеграция в приемащите общества.

Проектът ще помогне на учителите и училищния персонал да посрещнат учебните нужди на децата мигранти и бежанци и ще им осигури ценни умения и инструменти за това. Проектът ще допринесе за засилване на участието и подобряване на резултатите на новопристигналите ученици мигранти и бежанци в началните училища и ще се бори с проблема с преждевременното напускане на училище.

Резултатите от проекта включват:

  • Обучителни модули – за учители и училищен персонал, за да се обърне ефективно внимание на проблемите, свързани с равенството, многообразието и приобщаването;
  • Платформа за подкрепа на училищата – за да се помогне на училищата да подкрепят активното участие на децата мигранти и бежанци и сътрудничеството между всички членове на училищната общност;

Методология – за разработване и прилагане на училищни политики и планове за действие в областта на многообразието.

Вид
Document (direct evidence)
Държава
ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране