Пакет „Психологическа първа помощ за деца“

Този пакет за обучение запознава участниците с психологическата първа помощ (ППП) за деца. Обучението е разработено за служители и доброволци, работещи в областта на психосоциалната помощ за деца, както и за лицата, предоставящи преки грижи и подкрепа на деца в стресови ситуации и техните настойници, като например медицински сестри, учители, социални работници, доброволци в сферата на здравеопазването и служители в бърза помощ.

Обучението има за цел да даде възможност на участниците:

  • да разберат повече за реакциите на децата в стресови ситуации,
  • да разберат какво е и какво не е първата психологическа помощ за деца,
  • да разберат трите принципа на действие „гледай, слушай и свързвай“ по отношение на децата,
  • да практикуват оказване на ППП на дете и настойник, изпаднали в стресова ситуация,
  • да оценяват сложни реакции и ситуации,
  • да осъзнават значението на грижата за себе си, когато помагат на другите.

Този обучителен модул е един от четирите модула за психологическа първа помощ, които придружават набора от материали за ППП. Те включват: уводна книга, наречена „Ръководство за психологическа първа помощ за дружествата на Червения кръст и Червения полумесец“, и малка брошура, озаглавена „Кратко въведение в психологическата първа помощ за дружествата на Червения кръст и Червения полумесец“.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
Частно финансиране