Програма за устойчивост на децата: психосоциална подкрепа в училището и извън него

Програмата за устойчивост на децата признава, че благосъстоянието на децата се влияе от взаимодействието им с техните родители и настойници, с връстниците им и с другите хора в общността. Програмата обхваща всички тези области от живота на децата, за да помогне за подобряване на тяхното благосъстояние и устойчивост чрез детски работилници, които се фокусират върху подкрепата на силните страни и социалните взаимодействия на децата.

Като цяло програмата включва работа с цялата общност с цел определяне на начини за подобряване на средата, в която живеят децата, и особено за подобряване на системите за закрила на детето. Изготвена е брошура, в която е описано как дейностите в програмата за устойчивост на децата могат да бъдат използвани както в рамките на официалната училищна среда, така и извън училище във всички видове пространства, подходящи за деца.

Друг ресурс е Наръчникът на ръководителя на програмата, предназначен за онези, които имат ограничен опит с програмите за устойчивост на децата, както и за служители и доброволци, които имат интерес да придобият повече знания за планирането и управлението на програмата.

Тези и много други материали за програмата са разработени от Психосоциалния център на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) и организацията „Спасете децата“.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
ДАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
Частно финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :