Психообразователни материали относно войната и стресовите ситуации

Референтният център за психосоциална подкрепа (PS Centre) работи в рамките на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) и има разработени материали за справяне със стреса и безпокойството на децата във връзка с войната, ръководство за това как да се разговаря с децата за войната и инфографика относно реакциите при стресови ситуации.

1 – Ръководството „Как да се разговаря с децата за войната?“ може да се използва от родители и настойници по отношение на деца, които са били пряко засегнати от конфликти, и деца, които имат приятели в условия на конфликти. То може да се използва като ръководство в помощ на родители, които се затрудняват да намерят обяснение след гледането на тревожни изображения по телевизията или в социалните медии, за да могат да подкрепят децата си и да се погрижат за тях. То може също да се използва от доброволците на Червения кръст и Червения полумесец, които оказват подкрепа на семейства и деца, засегнати от конфликти, както и от служителите и доброволците, обслужващи горещи линии и линии за помощ. Ръководството е достъпно на английски, полски, украински, руски и румънски език.

2 – Инфографиката „Често срещани реакции при стресови ситуации и екстремен стрес“ описва физическите, умствените, емоционалните, междуличностните и поведенческите реакции при екстремен стрес и стресови събития, както и често срещаните реакции при децата. Тя е налична на английски и полски език.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Частно финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :