Инструментариум относно пространствата за безопасно възстановяване и обучение

Инструментариумът относно пространствата за безопасно възстановяване и обучение (SHLS) предоставя на хуманитарния персонал на първа линия практически насоки за прилагане, адаптивни примерни инструменти, изчерпателни материали за обучение и сценарии за учебно съдържание. Ресурсите са предвидени за 9-месечна програма и са приложими както в селски, така и в градски райони въз основа на идентифицираните местни нужди и приоритети.

Пространството за безопасно възстановяване и обучение (SHLS) е безопасно, обгрижващо и предвидимо място, където децата и юношите, живеещи в условия на конфликти и кризи, могат да учат, да се развиват и да бъдат защитени. Подходът на SHLS се основава на „смисълът е в семействата“ и „класни стаи за възстановяване" – подходи за защита на децата и за образование на Международния спасителен комитет.

Ресурсите са предвидени за 9-месечна програма и са разработени за тримесечни цикли на изпълнение, започващи от началото на извънредната ситуация. Съдържанието на инструментариума е приложимо в условия на лагер или приемаща общност както в селски, така и в градски райони. Съдържанието на инструментариума за развиване на социално-емоционални умения, четене и математика е предназначено за деца на възраст 6-11 години. Съдържанието за родителски умения е предназначено за лицата, полагащи грижи за деца (6-11 години) и юноши.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Частно финансиране