Инструментариум относно помещенията, подходящи за деца, в хуманитарните центрове

Помещения, подходящи за деца (ППД), се използват от хуманитарните агенции за подобряване на достъпа на децата до безопасна среда и за насърчаване на тяхното психосоциално благосъстояние. Някои програми за ППД могат да се фокусират върху неформалното образование или върху други нужди, свързани с децата, но целта на всички програми за ППД е да се осигури спокойна и забавна среда за децата.

Инструментариумът за ППД предоставя набор от материали, които да помогнат на ръководителите и фасилитаторите при установяването и управлението на качествени ППД. Основните принципи са защита на децата от вреда, насърчаване на психосоциалното им благосъстояние и ангажиране на капацитета на общността и на лицата, полагащи грижи.

Инструментариумът относно помещенията, подходящи за деца, в хуманитарните центрове включва:

Инструментариумът е разработен с цел да се преодолеят недостатъците в качеството на ППД.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Частно финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :