ICAM: Включване на деца, засегнати от миграцията

Изображение: ICAM logo

ICAM (Включване на деца, засегнати от миграцията) е програма в рамките на програма „Еразъм+“, чиято цел е да осигури достъп до образование на деца мигранти. Програмата помага на училищата да създадат безопасна и сигурна среда за децата, засегнати от миграция, за да могат те да се възползват пълноценно от образованието си.

Целта на ICAM е да се постигне приобщаване и по-добри условия за учене чрез укрепване на климата на „Convivencia“ (термин на испански език, който приблизително се превежда като „съвместен живот в хармония“ и се използва за обозначаване на положителна среда), повишаване на осведомеността сред училищните служители, семействата и други заинтересовани лица относно правата на децата, засегнати от миграция, и предоставяне на допълнителна подкрепа за развитие на социално-емоционалните им умения (SEL).

Пакетът с ресурси на ICAM подпомага училищата в подготовката им за посрещане и приобщаване на украински деца и предоставя подкрепа на училищата в цяла Европа в пет основни области:

-Разбиране на преживяванията на децата бежанци и как те могат да бъдат засегнати.

-Ефективна подкрепа за цялото училище за интегрирането на разселени деца.

-Възстановяване на социалното и емоционалното благосъстояние.

-Осигуряване на безопасността и отговорно поведение в училище и при използването на интернет.

-Формиране на партньорство с родители/настойници за постоянно социално и емоционално благосъстояние у дома.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
БЕЛГИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; РУМЪНИЯ; ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране