Намалява ли интензивното наставничество отпадането от училище?

Проведено в Нидерландия изследване показва, че една година интензивно наставничество може да намали отпадането от училище с повече от 40 % и да осигури нетна социална полза. Целева група са учениците, които започват обучението си в средно професионално училище. Резултатите показват, че най-значимите ползи се наблюдават през първата година на наставничество, като резултатите са най-забележими при учениците, за които е било най-вероятно да отпаднат от училище. Примери за такова наставничество са работата върху уменията за учене (напр. планиране и организиране), консултирането в случай на лични проблеми и контактът с родителите. Както превантивните (преди отпадане от училище), така и коригиращите мерки (сред отпадащите от училище) на наставниците са ефективни, а общият резултат от тях е значително намаляване на отпадането от училище.

Вид
Document
Държава
ХОЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране