CHILD-UP – Хибридна интеграция на деца: Ученето чрез диалог като начин за усъвършенстване на политиките на участие

Изображение: CHILD UP logo

CHILD-UP цели да предостави на училища, социални служби, приемни центрове, образователни и посреднически агенции, както и на създателите на политики, знания за диалогичните методи, които могат да бъдат в помощ на специалистите, работещи с деца мигранти. Проектът съчетава иновации и добре доказани традиции, като подобрява разбирането за това как може да се допринесе за ученето чрез участие, интеграция, висококачествено образование и закрила.

CHILD-UP провежда изследвания относно нивото на интеграция на децата мигранти в Европа и социалното им положение, като основната цел е да се предложи иновативен подход за подобряването му. При тази смяна на перспективата осъзнатото участие на децата – специфична форма на участие, е истинският крайъгълен камък за подобряване на психосоциалното благополучие на децата и поставя детето в центъра на неговото самоовластяване.

CHILD-UP подчертава значението на връзката между осъзнатото участие на децата, от една страна, и диалогичните взаимодействия между децата и между децата и възрастните, от друга. CHILD-UP цели да покаже, че улеснявайки това диалогично взаимодействие възрастните предоставят на децата мигранти възможност да променят собственото си социално положение чрез упражняването на осъзнато участие. В CHILD-UP интеграцията се разглежда като хибридна и се основава на приноса както на децата мигранти, така и на децата, които не са мигранти.

CHILD-UP е проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, и се координира от Университета в Модена и Реджо Емилия.

Вид
Document (direct evidence)
Държава
БЕЛГИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ИТАЛИЯ; ПОЛША; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :