RefugeesWellSchool

Изображение: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) е европейски проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, който се изпълнява от седем партньори в шест европейски държави. Общата му цел е допълнително да се подобри основаната на доказателства роля на превантивните интервенции в училище за насърчаване на психичното благополучие на подрастващите бежанци и мигранти и как тези интервенции могат да бъдат прилагани в различни образователни среди.

За да се разбере по-добре влиянието, което превантивните програми могат да окажат в училищния контекст, проектът RWS оценява ефективността и процесите на прилагане на следните пет превантивни интервенции в училище:

  • Обучение на учители на работното място и преподаване на техники за възстановяване;
  • Програма за театрална терапия в класната стая;
  • Добре дошли в училище;
  • PIER („Peer Integration and Enhancement Resource“ – ресурс за интегриране и усъвършенстване между партньори);
  • Обучение на учители на работното място.

 

RWS проучва ефективността на тези пет различни интервенции по отношение на психичното благополучие на юношите бежанци и мигранти, участващи в тях. RWS използва широка концептуализация на „психичното благополучие“, като целта е:

  • Намаляване на проблемите с психичното здраве;
  • Повишена устойчивост;
  • По-добри мрежи за социална подкрепа и положителни междуетнически отношения;
  • Посещаване на училището и чувство за принадлежност към него.

Резултатите от изпълнението и проучванията ще бъдат споделени с участниците, както и със специалисти, работещи с деца в училищата, широката общественост, създателите на политики и академичните среди.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
БЕЛГИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ДАНИЯ; НОРВЕГИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране