Студентска мрежа „Животът е многообразие“ (Leben ist Vielfalt)

Основната цел на мрежата е студентите, обучаващи се за преподаватели, да се подготвят да преподават в многообразни класни стаи. По-специално мрежата има за цел: - да подпомага студентите, обучаващи се за преподаватели, да осъзнават културните различия; - да вдъхновява идеи и да насърчава прилагането на междукултурни практики в училищата; - да действа като мрежа за студенти, обучаващи се за преподаватели, които се интересуват от взаимодействието между културите и разнородността; - да се използва като форум за дискусии и обмен на информация за предизвикателствата и подходите при преподаването в многообразни класни стаи; - да предоставя на студентите, обучаващи се за преподаватели, специални знания и практически опит. Групата инициира обмен на информация и опит във връзка с преподаването в междукултурни условия и предприема мерки за подпомагане на бежанци. Основната целева група на мрежата са студенти, обучаващи се за преподаватели, но като целеви се приемат и практикуващи учители и други подобни групи, като например университетски служители. Първоначално мрежата е предназначена за студенти с мигрантски произход, обучаващи се за преподаватели, но много скоро тя обхваща всички студенти.

Документи
detailed description
Вид
Практика
Държава
ГЕРМАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране