SHARMED: Споделени спомени и диалог

Изображение: SHARMED logo

SHARMED е проект за изследване чрез действие, който беше изпълнен в периода 2016-2018 г. и осигури иновативен учебен опит за повече от 1000 деца на възраст 9-11 години в три държави. Използвани бяха снимки и други визуални материали с цел да се провокира диалог около лични, семейни и общностни спомени и децата да се запознаят с културното многообразие по уважителен начин.

Финансиран по програма „Еразъм+“, проектът SHARMED имаше три цели:

1. Децата да достигнат до разбирането, че различията не са нещо лошо, а са нещо много естествено и ценно. Целта на SHARMED беше да даде възможности на децата да изразяват своите различия и да бъдат отворени към различията на другите.

2. Да се насърчат учителите да се възползват от многообразието на своите ученици, което обикновено се възприема като пречка, а не като възможност. Стремежът на SHARMED беше да се стимулира промяна в гледната точка, която да вдъхнови учителите, а също и да ги подкрепи в адаптирането на инструментите, разработени от SHARMED с цел да се насърчи по-приобщаващо образование.

3. Да се насърчават иновациите в преподавателските практики и резултатите от изследването да бъдат представени пред различни заинтересовани страни.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ИТАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране