Подкрепа за интеграцията на ученици мигранти и бежанци в образованието в Португалия

Португалското правителство създаде няколко механизми и процедури за подкрепа с цел да се осигури бърза и ефективна интеграция на учениците мигранти и бежанци в образованието и обществото.

Работната група на Европейската програма за миграцията е инициатива на генерална дирекция „Образование“ с цел справяне с ниските образователни резултати и пречките пред приобщаването, с които се сблъскват децата и младежите от предучилищна възраст до горните класове на средното образование.

Налични са няколко ресурса и препоръки, предимно на португалски език, включващи:

  • Não São Apenas Números („Не става дума само за числа“): Набор от инструменти относно миграцията и убежището в Европейския съюз, предназначени да помогнат на учителите и преподавателите да ангажират младите хора в информирани дискусии.
  • Portugal é que me escolheu („Португалия избра мен“): Документален филм, представящ разказите на седем граждани-бежанци, които понастоящем пребивават в Португалия и споделят своите истории.
  • Преподаване за бежанци: Уебсайт на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), съдържащ безплатни образователни материали и насоки за учители от началното и средното образование относно включването на деца и младежи бежанци в техните класове.
Вид
Document (indirect evidence)
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране