DREAMS: Насърчаване на многообразието при прехода от начално към средно училище с цел предотвратяване на преждевременното напускане на училище

DREAMS е 24-месечно стратегическо партньорство по програма „Еразъм+“, обединяващо три училища и две организации с нестопанска цел, които работят за справяне с преждевременното напускане на училище, особено на места, където има силно културно многообразие. До момента проектът е реализиран в Испания, Италия и Португалия.

Проектът има за цел да предотврати преждевременното напускане на училище, като подкрепя учениците, учителите, семействата и училищните общности за осигуряване на плавен преход от начално към средно училище с включване на всички форми на многообразие. Целите на програмата включват проучване на настоящите практики и изследване на нуждите на учениците при прехода им от начално към средно училище, създаване на методология въз основа на тези нужди, включваща прилагане на методите „Process Work“ (процесна работа) и „Theatre of the Oppressed“ (театър на подтиснатите), оценяване на методологията чрез пилотни семинари и дейности в училищата и създаване на инструментариум за плавен преход въз основа на резултатите.

В рамките на проекта са създадени множество инструменти за различни целеви аудитории, като например доклад с добри практики, наръчник за учители и съветници, брошура за семействата, както и ресурси и инструменти за учениците. Ресурсите са достъпни на английски, испански, португалски и италиански език.

Документи
Detailed Description
Връзки
Project website
Video
Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране