Инструмент за формираща оценка на климата в класната стая

Инструментът за формираща оценка на климата в класната стая е разработен в контекста на доклада „Формиращ, приобщаващ, общоучилищен подход към оценяването на социалното и емоционалното образование в ЕС“, чиято цел е да осигури изчерпателна и всеобхватна оценка на климата в класната стая и да насочи учителите и учениците към съвместни положителни промени в класната стая.

Инструментът се състои от девет показатели за оценка на качеството на климата в класната стая:

  • Културна отзивчивост и приобщаване,
  • Усещане за сигурност, включително превенция и защита от тормоз,
  • Позитивно управление на класа,
  • Отношения между учители и ученици, в които се демонстрира загриженост,
  • Подкрепящи партньорски отношения,
  • Сътрудничество, включително съвместно учене,
  • Активно участие на учениците в съдържателни учебни дейности,
  • Предизвикателства и високи очаквания към всички ученици в класната стая,
  • Гласност на учениците, включително участие на учениците в решенията в класната стая.

Деветте показателя са представени чрез въпросник, който помага на учителите и учениците да определят силните страни и целите за подобрение във всяка област. Инструментът може да се адаптира от учителите в класната стая в зависимост от характеристиките на всяка група, така че да бъде пълноценен от културна гледна точка и подходящ за нуждите на развитието.

Вид
Document (direct evidence)
Държава
ИРЛАНДИЯ; ИТАЛИЯ; МАЛТА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Преведи (Само за регистрирани потребители)