Намаляване на преждевременното напускане на училище с помощта на предприятия с практическа цел (RUSESL)

Основната цел на проекта RUSESL е да се предотврати преждевременното напускане на училище от учениците в горните класове на средното училище – целева група, която често бива пренебрегвана, тъй като правното определение за преждевременно напускане на училище обхваща отказ от посещаване на училище преди навършване на 16-годишна възраст или преди завършване на 3-годишен курс на обучение след завършване на основно образование.

Проектът прилага методологията „Предприятие с практическа цел“ – това е предприятие, което се управлява от стажанти и симулира дейността на реално предприятие, където стажантите се учат как да работят в екип, да поемат отговорност, да развиват самоинициатива и да подобряват своите меки, професионални и технически умения.

В рамките на проекта, финансиран по програма „Еразъм+“, са изготвени подробни ръководства и доклади (на пет езика):

  • В националните доклади се съдържа информация и статистически данни за преждевременното напускане на училище и положението с трудовата заетост на младите хора, идентифицирани са причините за преждевременното напускане на училище и са събрани добри практики относно ориентирането в училищата.
  • В сравнителния доклад е представена обща методология за интервенция за прилагане на подхода „предприятие с практическа цел“ в страните партньори, като същевременно е запазена европейската гледна точка.
  • В ръководството за прилагане е представена пълната методология на подхода „предприятие с практическа цел“ въз основа на прозренията от другите доклади и пилотния опит, включително примери за прилагане на подхода и методи за оценка.
Документи
Detailed Description
Връзки
RUSESL website
Вид
Document (indirect evidence)
Държава
БЪЛГАРИЯ; ГЕРМАНИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; ЛИТВА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране