Модул „Обхващане на многообразието на учениците в началните училища“

Модулът е задължителен за студентите, обучаващи се за преподаватели във 2-ри и 3-ти курс на бакалавърска програма, записани в програмите за начално образование на университета в Малта. През октомври 2016 г. той е включен в новата Магистърска програма по преподаване и обучение. Целта на модула е студентите, обучаващи се за преподаватели, да се подготвят да преподават на ученици с различен произход, като придобиват теоретична подготовка и практически опит, свързан с многообразието. Дейностите в рамките на курса включват два основни аспекта: 1. Теоретично обучение: През първия семестър студентите, обучаващи се за преподаватели, се запознават с теми, свързани с многообразието и приобщаването, и с подходи относно начините, по които тези въпроси могат да бъдат застъпени в класната стая, включително чрез индивидуално образователно планиране (чрез анализ на съответния индивидуален произход, чрез обсъждане и групова работа); 2. Практическо обучение: През втория семестър студентите, обучаващи се за преподаватели, трябва да открият в рамките на шестседмичната си преподавателска практика ученик, който има затруднения при ученето, и да използват индивидуалното образователно планиране за приобщаване на този ученик в образователния процес.

Документи
detailed description
Връзки
Study-Unit Description
Вид
Практика
Държава
МАЛТА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране