Моето образование, моята работа, моето бъдеще

Проектът „Моето образование, моята работа, моето бъдеще“ е насочен към предотвратяване на преждвременното напускане на училище и към насърчаване и вдъхновяване на учащите се да продължат обучението си.

По линия на проекта учащите се имаха възможността да се запознаят с различните професии, които съществуват понастоящем в тяхната държава и в Европа, както да получат информация за бъдещи професии. Бяха организирани различни семинари, които да им помогнат да разберат какво умеят да правят, и да изберат подходящия път към своята бъдеща кариера. Учащите се запознаха с основните стъпки при започването на собствен бизнес. В рамките на този проект учащите се бяха насърчавани да развиват умения, които ще им бъдат необходими през 21-и век, като например комуникация, сътрудничество, критично мислене и творчество, и им беше показано колко е важно образованието за бъдещата им професионална кариера, както и за тяхното личностно развитие и личен живот.

Документи
Description of the Project
Връзки
Project page
Вид
Практика
Държава
КИПЪР
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране