Zoom2Choose — професионално ориентиране

Zoom2Choose е инструмент за професионално ориентиране, който подпомага младежите да изградят представа за своето бъдеще, използвайки снимки като визуален стимул.

Този проект предлага два инструмента, които могат да бъдат използвани от доста широка целева аудитория, и по-специално от тези, които имат проблеми с грамотността. Проектът Zoom2Choose се основава изключително на класифициране на снимки и предоставяне на резултатите от него на консултанти в областта на професионалното ориентиране, което им дава възможност да помагат на младежите при избора им на професия. Всички текстове в инструмента „100 работни места“ могат да се четат и да се слушат, което ги прави достъпни за по-широка аудитория.

Най-новаторският аспект на проекта е, че освен професионално ориентиране и оказване на помощ при изграждането на индивидуален план за професионално развитие, той предоставя езикови упражнения, които са въвеждащи за различните работни места. Инструментът е предназначен да се използва или на майчин език, или на чужд език, включително на трите най-често изучавани езика.

Вид
Практика
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране