Programme Tutorat (Програма за наставничество)

Свободният университет на Брюксел (ULB) създаде през 1989 г. програма за наставничество, която е насочена към постигането на равенство по отношение на възможностите, ангажираността, сътрудничеството с училищата, качеството и развитието. От 2006 г. програмата се ръководи от Schola ULB и представлява най-голямата система за оказване на безплатна помощ за училище в региона Брюксел-столица.

Всяка учебна година студенти наставници от университетите ръководят семинари, в които участват малки групи ученици, имащи трудности в училище. В контекста на реално сътрудничество с партньорските училища наставничеството се провежда в училището и редовният контакт с преподавателите на учениците гарантира постигането на траен резултат.

Този механизъм е средство за усвояването на граждански умения от всички участници в процеса. Студентите проявяват солидарност и ангажираност, но развиват и умения, които се ценят на пазара на труда: педагогически подход, управление на групи, самостоятелност.

С цел подобряване на качеството на програмата се извършват годишни оценки, в които участват учители, наставници, ученици и директори на училища. Студентите наставници също получават насоки и преминават обучение.

Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране; Национално финансиране; Частно финансиране