Квоти за студенти от етнически общности и стипендии за студенти от ромски произход

Целеви групи на квотите са членовете на етнически общности, които нямат достъп до висше образование на собствения си език. Мярката се отнася до приема на студенти в университетите. Квотите се определят съгласно Закона за студентския стандарт от 2013 г., но процентите по квотите се определят всяка година от правителството. Обикновено те представляват 10 % от общия брой на студентите, приети във всички държавни факултети. Стипендиите за висше образование се отпускат в няколко категории: 50 % за студенти от социално уязвими групи, 30 % за студенти с най-високи академични постижения и 20 % за студенти, кандидатстващи за учебни програми, които са от изключително значение за общественото развитие (като например електротехника, машиностроене, биотехнологии, медицина, математика и естествени науки). Считано от академичната 2015/16 година студентите от ромски произход са включени като специална целева група, която има право да получава стипендии. Те са единственото изключение, което се основава на етническа принадлежност. Стипендиите за студентите от ромски произход са въведени за първи път през академичната 2016/17 година.

Вид
Практика
Държава
Северна Македония
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране