Модули за първоначална подготовка на учителите по „Обучение на двуезични деца“ и „Общо образование/Християнски изследвания, житейска философия и гражданство“

Целта на модула по „Обучение на двуезични деца“ е всички бъдещи учители в Дания да са подготвени да преподават на двуезични деца. Модулът има за цел да подготви бъдещите учители при преподаването на тематични знания да установяват образователните предизвикателства, свързани с втория (официален) език, и да улесняват езиковото и академичното развитие на двуезичните ученици в многообразни в езиково отношение класни стаи. Модулът по „ Общо образование/KLM“ има за цел да подготви всички бъдещи учители в Дания така, че да могат да тълкуват целите на държавните училища, развитието на професионалната етика и да се справят със сложни предизвикателства в преподавателската си дейност в контекста на основаващо се на ценности, културно и религиозно многообразие. Той е насочен към това бъдещите учители „да подхождат разумно и по съответния начин (...) към етническите, политическите, демократичните и религиозните предизвикателства, свързани с образованието, участието на родителите и училището в глобализираното общество". И двете мерки са задължителни за всички  колежи за висше образование, предоставящи първоначална подготовка на учителите в Дания.

Вид
Практика
Държава
ДАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране