„Славей“ — проект за наставничество и интеграция

В програмата „Славей“ всеки студент от Университета за подготовка на учители в Цуг (Pädagogische Hochschule, PH Zug) работи с дете на възраст 8—12 години от начално училище, в което голяма част от децата са с мигрантски и/или малцинствен произход. През периода 2016—2017 година в програмата са участвали 11 студенти от PH Zug. Програмата подкрепя събирането на наставника и детето за приблизително 2—3 часа седмично за период от 7—8 месеца. По време на тези неофициални срещи наставникът и детето участват заедно в дейности, като например посещават зоологическата градина, ходят на кино, спортуват заедно и т.н. Основната цел на „Славей“ е да допринесе за развитието на междукултурното разбирателство и междукултурното учене на студентите, обучаващи се за преподаватели, чрез наставничество на деца с многообразен в социално и етническо отношение произход. Програмата цели също така да улесни контактите между студентите и децата в училище, като намалява различията между теорията и практиката в подготовката на учителите.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
ШВЕЙЦАРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране; Частно финансиране