Promoting the Integration of Migrants and Refugees in and through Education Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в образованието и чрез него

Изображение: Toolkit

Проектът „Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в образованието и чрез него“ има за цел да подкрепи образователните профсъюзи и активисти в развиването на дейности за застъпничество в полза на правата на новодошлите.

„Education International“ разработи инструментариум, който предоставя насоки за педагози и образователни профсъюзи относно изготвянето на планове за приобщаване на мигранти и бежанци, както и насоки за училища относно управлението на многообразието и предоставянето на възможности за мигранти и бежанци.

Инструментариумът може да подпомогне както профсъюзите без предишен опит в тази област, така и тези, които желаят да доразвият дейностите си по отношение на мигрантите и бежанците. Той може да се използва на различни нива в организацията и дава възможности:

  • Да се разбере явлението миграция и принудително разселване в световен мащаб и предизвикателствата, които то поставя по отношение на образователния сектор.
  • Да се разбират и защитават правата на бежанците и мигрантите, които са защитени от международното, регионалното и националното законодателство.
  • Да се разработят дейности в полза на правата на мигрантите и бежанците на национално и местно равнище.
  • Да се противодейства на преобладаващото негативно представяне на мигрантите и бежанците.
Вид
Document (direct evidence)
Държава
Европа
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Частно финансиране