Bilingual Supportive Material for Migrant Children in Europe (AVIOR) Двуезични помощни материали за деца мигранти в Европа (AVIOR)

Изображение: AVIOR project logo

Целта на проекта „AVIOR“, финансиран по програмата „Еразъм+“, беше да се подобрят основните умения за смятане и писане на децата мигранти и да се намали разликата в постиженията на местните и чуждестранните ученици чрез използване на двуезични материали, подобряване на професионалната компетентност на учителите и увеличаване на участието на родителите мигранти. Проектът „AVIOR“ продължи от декември 2016 г. до август 2019 г.

В проекта „AVIOR“ беше приложен трикомпонентен подход:

1) Двуезични ресурси: превод и адаптиране на материали с високо качество

2) Изграждане на компетентност на учителите за създаване на приобщаващи многоезични класни стаи

3) Създаване на мрежи за сътрудничество между учители и родители

48 учители от детски градини и начални училища от десет европейски градове, градчета и села насърчиха участието на родителите в класната стая, като родителите четяха на класа приказки на родния си език, а учителят повтаряше приказката на местния език на училището и/или учителите обсъждаха с родителите какви материали да вземат вкъщи, за да учат заедно с децата си.

Резултати:

  • Двуезични материали на различни езици
  • Доклади и видеоклипове от учебните посещения в четири държави
  • Казуси и обобщаващи доклади за участието на родителите
  • Ръководство за потребителя за процеса на превод на многоезични учебни материали
  • Проучвания за прилагането, предназначени за учителите
  • Наръчник с практически и изчерпателен преглед на всички резултати и ръководства
Вид
Практика (direct evidence)
Държава
ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ЕСТОНИЯ; ИТАЛИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Няма финансиране