Title Sports Students as Mentors for Boys and Young Men (SSaMs) Студенти по спорт като наставници на момчета и млади мъже (SSaMs)

Изображение: SSaMs project logo

Целта на проекта „SSaMs“ беше да се подобрят образователните постижения на момчета и млади мъже и да се предотврати преждевременното напускане на училище чрез наставничество и спорт, с отчитане на аспектите на пола. Аргументите на програмата „Еразъм+“ бяха, че много спортни кадри вече предоставят наставничество за младежи по здравни и социални въпроси, но не са обучени да го правят ефективно.

Партньорите по проекта си сътрудничиха за разработването на курс за висшето образование, който да подобри знанията и уменията на студентите по спорт в бакалавърска степен. Съдържанието на курса беше базирано на съществуващите учебни материали, разработени от Mengage. Целта беше впоследствие тези студенти да прилагат наученото в професионална среда, за да предоставят ефективна подкрепа като наставници на млади мъже, които имат слаби учебни резултати и са изложени на риск от преждевременно напускане на училище. Целта на този подход е да се мотивират младите мъже да останат в училище и да подобрят образователните си постижения/резултати.

Проектът повиши уменията и знанията (както и възможностите за заетост) на студентите по спорт, които бяха обучени в наставничество с отчитане на аспектите на пола, и подкрепи ангажираността на висшите учебни заведения с местните общности, организации и училища в шестте държави, участващи в проекта.

Резултатите от проекта включват учебни материали за студенти и материали за преподаватели на пет езика. 

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране