Support for Empowerment and Integration of Refugee Families (SOFIE) Подкрепа за предоставянето на възможности и интеграция на бежански семейства (SOFIE)

Изображение: SOFIE project logo

„SOFIE“ е проект по програмата „Еразъм+“, продължил две години и половина, който е насочен към необходимостта от социална интеграция на бежанските семействата на европейско равнище, като една от най-уязвимите групи за приемащите общества. Партньорите по проекта от Австрия, Италия, Кипър, Турция и Швеция се обединиха, за да насърчат професионалната, социалната и културната интеграция на мигрантите и бежанците.

За тази цел партньорите по проекта работиха за:

  • Създаване на всеобхватен набор от инструменти, ръководства за добри практики и учебни програми за обучения, които да подпомагат процеса на приобщаване по най-ефективния начин.
  • Подпомагане на взаимодействието между майките и децата в процеса на изучаване на втори език.
  • Повишаване на квалификацията на обучителите и доброволците, работещи с бежанци.

Резултатите от проекта включват:

  • Насоки за добри практики за приобщаване, основани на анализ на потребностите на бежанските семейства.
  • Обучение за майки и деца, насочено към насърчаване на езиковите умения и интеграцията на бежанските семейства.
  • Обучение на обучители в следните сфери: преподаватели за възрастни, учители по втори език, социални работници и обучители, работещи с жени и деца бежанци.
  • Ръководство за добри практики и онлайн обучение за създаването на приятелски отношения/наставничество.
Връзки
Project website
Вид
Практика (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ТУРЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране