„Младши наставник по заетостта – подкрепа при първите стъпки в професионалния живот“

Изображение: Project logo

Проектът „Младши наставник по заетостта“ е създаден, за да помогне на ученици в неравностойно положение, които нямат социален опит и умения, в техните първи стъпки на работното място. Проектът внимателно прави връзка между тях и добре обучен младши наставник, който може да предложи непосредствена подкрепа и съвет на дистанция от работното място.

Проектът е създаден, за да предотврати ранното напускане на работното място от ученици в неравностойно положение, които започват работа, като им осигурява добре обучен младши наставник. Ученикът може да се обърне към своя наставник за подкрепа на работното място посредством социални медии, като WhatsApp и текстови съобщения, така че всякакви проблеми или трудности да бъдат разрешени и ученикът в риск винаги да има „приятел“, на когото да се опре.

Уебсайтът на проекта предлага безплатни материали на английски, нидерландски, испански, немски и румънски език, включително ръководство за прилагане, рамка за компетентностите на наставниците, гъвкава и модулна програма за обучение на младшите наставници по заетостта и набор от инструменти за работодателите с цел да допълнят и подобрят своите структури за подкрепа на нови служители.

Проектът беше отличен като добра практика по програма „Еразъм+“.

Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
АВСТРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ИСПАНИЯ; РУМЪНИЯ; ХОЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране