Тестване на модел за противодействие на преждевременното напускане на училище“)

За да се предотврати преждевременното напускане на училище, проектът „Jump@school“ разработи и тества иновативен модел на интервенция и оцени неговото въздействие върху отношението на уязвимите ученици спрямо училището. В него участва консорциум от десет партньори от шест държави, четири училища и 480 ученици на възраст от 14 до 17 години.

Крайната цел на проекта беше да предложи и осигури информация, препоръки и предложения за определянето на политики за професионално обучение и образование, способни да предотвратят и противодействат на преждевременното напускане на училище, включително в светлината на новите предизвикателства, породени от настоящия социално-икономически сценарий в Европа (икономическа криза, високи нива на младежка безработица, проблеми с миграцията).

Проектът „Jump@school“ разработи модел на интервенция с цел намаляване на преждевременното напускане на училище, основан на комбинация от индивидуални и групови дейности, връзка с територията и подход за управление на конкретни случаи.

Дейностите включваха:

  1. индивидуални консултативни сесии между участниците и JumpOperators
  2. разработване на Индивидуални планове за развитие (ИПР)
  3. групови дейности, напр. встъпителна среща за отбелязване на началото на дейностите, за разчупване на леда и семинари за развитие на творческо мислене, самочувствие, увереност и комуникация.
Вид
Document (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ; ГЕРМАНИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; ПОЛША; ТУРЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране