„Повишаване на постиженията на всички учащи в приобщаващото образование“

Изображение: Project Logo

Проектът „Повишаване на постиженията на всички учащи в приобщаващото образование“ (RA) имаше за цел да предостави доказателства за ефективни практики за повишаване на постиженията и изграждане на капацитет на училищата и общностите за включване и осигуряване на подкрепа на всички учащи.

Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование осъществи проекта RA в периода 2014-2017 г., въз основа на предходния проект RA4AL от 2012 г. В рамките на проекта бяха разгледани подходи, които пряко или непряко влияят върху мотивацията и способността на младите хора да учат. През 2019 г. бяха предприети последващи дейности по проекта.

В проекта участваха ученици, учители, училищни ръководители, изследователи, родители, създатели на политики на местно и национално равнище.

Резултатите от дейностите по проекта RA включват:

  • Разработване на стратегии за повишаване на ангажираността на персонала.
  • Повишаване на ангажираността на родителите.
  • По-тясно сътрудничество с широката общност (напр. квартални училища, университети).
  • Проучване на методиките за задълбочено учене.
  • Развиване на нагласи за растеж и успех.
  • Интердисциплинарно преподаване с цел осигуряване на по-релевантна учебна програма.
  • Фокус върху самооценката и проверка на качеството на приобщаващата практика.
  • Професионално развитие на персонала.
Вид
Document (indirect evidence)
Държава
АВСТРИЯ; БЕЛГИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЙЦАРИЯ; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране