„Предотвратяване на неуспеха в училище: Проучване на потенциала на политиките за приобщаващо образование на системно и индивидуално равнище“

Изображение: PSF project logo

Целта на проекта „Предотвратяване на неуспеха в училище“ (PSF) беше да се обърне внимание на липсата на приобщаване и справедливост в образователната система, като се подчертае връзката между неуспеха в училище и приобщаващите политики. Бяха проучени доказателства, които сочат, че политиките за приобщаващо образование имат потенциал да предотвратят неуспеха в училище – както по отношение на отделните ученици, така и на цялата система. 

Проектът PSF разгледа рамките на приобщаващите политики на национално и местно равнище, които ефективно подпомагат училищата да се развиват така, че да включват всички ученици, да предотвратяват неуспехите и да осигуряват успех на учениците в училище и в живота. Чрез изследването на подходи на системно равнище проектът разшири разглеждането на неуспеха в училище от гледна точка на системата, а не просто фокусирайки се върху отделните ученици.

Бяха включени две паралелни дейности за анализ на информацията:

  • Преглед и анализ на европейска и международна изследователска литература относно превенцията на неуспеха в училище във връзка с приобщаващото образование.
  • Фокусиране върху съществуващите мерки за превенция на неуспеха в училище в националните политики чрез събиране на информация посредством проучване във всяка от участващите държави, за да се определят какви са подходите за справяне с неуспеха в училище, включени в техните политики.

Проектът (2018-2020 г.) беше координиран от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ЛАТВИЯ; МАЛТА; СЛОВАКИЯ; СЪРБИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране