„В подкрепа на приобщаващото училищно лидерство“ (SISL)

Изображение: SISL project logo

Проектът „В подкрепа на приобщаващото училищно лидерство“ (SISL) изследва как да се насърчи приобщаващото лидерство на ниво училище и предоставя допълнителни инструменти. В проекта се отбелязва, че лидерството за приобщаващо образование има за цел да постигне пълноценно участие в подходящи възможности за обучение, високи постижения и благосъстояние за всички учащи, включително за тези, които са най-застрашени от изключване.

Училищното лидерство е решаващ фактор за развитието на по-приобщаваща образователна система. Проектът SISL продължи от 2017 до 2021 г. и беше координиран от Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование. Резултатите от него включват:

Освен това бяха разработени и тествани пилотно инструменти с отворен код:

  • Рамка на политиките в подкрепа на разработването на допълнителни политики за приобщаващо училищно лидерство.
  • Инструмент за самоанализ с цел размисъл и диалог между ръководителите и създателите на политики относно несъответствията между стандартите, за които ръководството носи отговорност, и съществуващата политика, с която се гарантира постигането на тези стандарти. Този инструмент е с отворен код, може да бъде адаптиран към различни национални контексти и да бъде изпълнен изцяло или отчасти, като се фокусира върху основните функции на училищните лидери за определяне на насоката, човешкото или организационното развитие.
Документи
Detailed Description
Връзки
Project website
Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
АВСТРИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЙЦАРИЯ; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична; Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране