Среда за оценка за насърчаване на инструменти и практики за междукултурно наставничество в училище (E-EVALINTO)

Изображение: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO има за цел да насърчи наставничеството от връстници с цел да се намали преждевременното напускане на училище сред учениците мигранти и да се признае стойността на междукултурността, както и да се разработи цифрова рамка за оценка, управление и разработване на дейности за междукултурни контексти. Проектът, финансиран по програма „Еразъм+“, се фокусира върху процесите на вземане на решения и идентифицирането на различни модели в анализираните ситуации.

Справянето с проблема с преждевременното напускане на училище е стъпка към подобряване на възможностите на младите хора и подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, както е посочено в приоритетите на Стратегията „ЕС 2020“. Проектът E-EVALINTO има за цел да приложи стратегия за ранна интервенция, за да се намали разликата между учениците мигранти и учениците, които не са мигранти.

Проектът е съсредоточен върху прилагането на програми и дейности за междукултурно наставничество, подпомагани от цифрова среда, състоящи се от набор от инструменти и практики, които служат като рамка за оценка на междукултурните въпроси в училищния контекст, чрез разработването на:

  • Стратегия за превенция и ранна интервенция, основана на дейности за наставничество от връстници с цел намаляване на преждевременното напускане на училище от младежи с мигрантски произход.
  • Цифрова рамка за оценка, управление и разработване на дейности в междукултурен контекст.
Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
ИРЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ПОЛША
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране