Berättarministeriet – The Storytelling Ministry

Изображение: Berättarministeriet

Berättarministeriet (Министерство на разказването на истории) е фондация, която подкрепя учители и ученици в райони със социално-икономически затруднения да развиват езиковите си умения чрез разказването на истории. Това е частна инициатива, която работи в тясно сътрудничество с общините и училищата и се осъществява от десет години.

Berättarministeriet е политически и религиозно независима фондация с нестопанска цел, която работи в тясно сътрудничество с частния, публичния и нестопанския сектор. Тя работи за намаляване на негативните последици от сегрегацията върху обучението на децата, като подкрепя учителите и учениците в ежедневното преподаване в райони с висока безработица.

„Министерството“ управлява центрове за писмени дейности в крайградските райони Хусби и Хагсатра в Стокхолм и в Гамлестаден в Гьотеборг. На всички начални училища в районите им на действие се предлагат безплатни училищни програми, които привличат ученици, независимо от нивото им на знания, за да им помогнат да овладеят писмения език чрез въображението.

Програмите се основават на националната учебна програма и се разработват в диалог с учителите, за да отговорят на техните специфични педагогически условия и предизвикателства. Програмите отчитат напредъка и изпълняват ролята на интердисциплинарна подкрепа за учителите.

Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране; Частно финансиране