Проектно обучение за юноши (PLYA)

Изображение: PLYA / PUM-O

Основната цел на инициативата PLYA е да осигури индивидуална подкрепа на младите неучещи, неработещи и необучаващи се хора (NEET) на възраст от 15 до 26 години или на учениците в риск от отпадане от училище. Инициативата е създадена през 1999 г. от Словенския институт за образование за възрастни, който все още следи и подпомага развитието й.

PLYA подкрепя участниците в развитието на тяхната професионална идентичност, включително инициативност и предприемачески умения, насочени към пазара на труда, и им помага да развият необходимите знания и умения за започване/завръщане на работа, по-нататъшно образование или обучение.

Дейностите включват личен кариерен план, индивидуално консултиране в Словенската служба по заетостта и в други институции, различни общи и индивидуални учебни проекти и групови дейности, при които участниците целенасочено придобиват и развиват ключови компетенции.

Резултатите показват, че около три четвърти от участниците са постигнали основните цели, което означава, че отчитат подобрение в своята самоувереност, самоконтрол, самоорганизация и в други умения, които са от полза за различни аспекти от живота им.

Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
СЛОВЕНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране