Fuoriclasse – модел за справяне с преждевременното напускане на училище

Изображение: Fuoriclasse

Fuoriclasse (Италия) е интегриран модел за справяне с преждевременното напускане на училище, ориентиран към ученици, учители и семейства. Той предлага дейности в подкрепа на мотивацията за учене, за да се гарантира, че правото на образование, заложено в Конвенцията на ООН за правата на детето, се прилага напълно.

Образователните интервенции на Fuoriclasse във и извън училищата се предлагат в 4-5 клас и в 7-8 клас, за да се подпомогне преходът между училищните нива. Проектът обхваща четири допълващи се, многомерни области на интервенция:

  • Затвърждаване и възстановяване на уменията и знанията на  училищата.
  • Културно-развлекателни семинари.
  • Мерки на системно ниво за актуализиране на знанията на учителите и за повишаване на чувствителността на родителите.
  • Ефективна и неформална подкрепа за обучение в неучилищен контекст.

Дейностите на Fuoriclasse включват например мотивационни семинари по време на учебните часове, училищни лагери като вид неформално образование, допълнителни обучения за учениците с обучителни трудности, съвети за повишаване на благополучието в училище и срещи за улесняване на диалога между училището и семейството.

От оценяването става ясно примерно, че по-късният прием намалява наполовина, отсъствията от училище спадат, а интересът на семействата към училищните постижения на техните деца нараства.

Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
ИТАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Частно финансиране

NICE IDEA!

Преведи (Само за регистрирани потребители)